elektroinstalacije

Možete li zamisliti život bez električne energije? Nemoguće. Mobiteli, kućenski aparati, računala, rasveta, hlađenje, bezbroj aparata, alata i strojeva u radionama i tvornicama... Sve to ne bi funkcioniralo. Ne čudi zato što su električne instalacije najviše zastupljene instalacije u čovjekovoj životnoj okolini.

Pod tim pojmom podrazumijevamo u najširem smislu, sustav električnih vodiča koji služe za razvod električne energije u zatvorenim prostorijama. Svaki kvar na ovim instalacijama znači problem s onim što je prestalo dobivati el. energiju: rasvjeta, kućanski aparati, računala, strojevi.... Poremećaj uobičajenog ili planiranog toka svakodnevnog života.

Zato je važno tko uvodi i razvodi ili vrši adaptaciju na elektroinstalaciji.


Hrki d.o.o. stučno, profesionalno i pedantno obavlja ove osjetljive radove.

Elektroenergetska instalacija u stambenim zgradama


Elektroenergetska instalacija u stambenim zgradama služi u prvome redu za rasvjetu i priključak kućanskih aparata i strojeva, ali i za motorni pogon (dizalo). Postavlja se po zidovima, podovima i stropovima, pod žbuku, u žbuku ili nad žbuku, u cijevi ili posebne kanale, za što služe i odgovarajuće vrste električnih vodova . Blizu ulaza u zgradu postavlja se glavna razvodna ploča s brojilima, a od nje vode odvojci do razvodnih ploča pojedinih stanova. Na njima se nalaze brojila. Na glavnoj razvodnoj ploči s osiguračima strujnih krugova, od tuda se vodovi razvode do priključaka u zidovima i na stropovima (priključnice ili utičnice, prekidači, sklopke, izvodi za svjetiljke, zidni izvodi za stalno postavljene kućanske aparate i sl.). Osigurači na razvodnoj ploči stana služe za zaštitu vodova i trošila, a u mrežama gdje je predviđena zaštitna mjera od previsokoga dodirnog napona nulovanjem, služe i za zaštitu čovjeka u slučaju kvara na trošilima.

U novije doba ulogu zaštite od previsokoga dodirnog napona preuzima zaštitna strujna sklopka koja se postavlja na razvodnu ploču. Ako nastane kvar kojim bi čovjek mogao biti ugrožen, sklopka u vrlo kratkom vremenu isključuje napon.

slika1 slika2 slika3
slika4 slika5 slika6

Telekomunikacijske instalacije stambenih zgrada
Telekomunikacijske instalacije stambenih zgrada služe za priključak kućnih zvona, telefonskih aparata i računala, kućnog telefona između stana i glavnog ulaza u zgradu, radioaparata i televizijskih aparata na zajedničku antenu ili kabelsku mrežu i sl. Složenije telekomunikacijske instalacije mogu imati centralni telefonski sustav i računalni sustav, a signalne instalacije imaju sustave za opsluživanje zgrade (grijanje, hlađenje, rasvjeta i sl.), vatrodojavni sustav, sustav nadzora i sl. Te se instalacije postavljaju na sličan način kao i elektroenergetske instalacije, ali se rabe posebni, najčešće bakreni vodovi (telekomunikacijski vodovi). U složenim se objektima elektroenergetske, telekomunikacijske i signalne instalacije pri gradnji postavljaju u vertikalne kanale

Električne instalacije ostalih objekata i prostora


Električne instalacije ostalih objekata i prostora razlikuju se prema namjeni i veličini od instalacija stambenih zgrada. Tako npr. radionička i tvornička instalacija služe u velikoj mjeri za elektromotorni pogon i za priključak posebnih naprava i uređaja, specifičnih za pojedinu radionicu ili tvornicu, a često se na podlogu postavljaju na posebne nosače s obujmicama. Osim osnovnoga sustava napajanja, ugrađuju se i sustavi sigurnosne rasvjete, neprekidnoga napajanja, rezervnoga napajanja i sl.

slika7 slika8 slika9
fb instagram at phonee
logo

HRKI d.o.o INSTALACIJE,OPREMA,RASVJETA,ELEKTROINSTALACIJE

HRKI D.O.O ELEKTROINSTALACIJE

instalacije

el. instalacije – zgrade

el. instalacije - pogoni

telekomunikacje

gromobranska instalacija

prenaponska zaštita

OPREMA

oprema

razvodni ormar

vector

sklopke

utičnice

RASVJETA

rasvijeta

LED dekorativna rasvjeta

led žarulje

led trake

led moduli

arhitekturalna LED rasvjeta

LED program za jahte

LED podvodna rasvjeta, za bazene i marine

Ulična LED rasvjeta -Industrijska LED rasvjeta

LED Display - oglašavanje

SLABA STRUJA

slabastruja

Telefonske instalacije

antenske instalacije

vatrodojavne instalacije

protuprovalne instalacije

portafonske instalacije

instalacije za umrežavanje računala

Tehnička zaštita

tehzastita

instalacije za video nadzor

turbo hd video nadzor

analogni video nadzor

ip dh video nadzor

hibridni video snimači

alarmi susstavi

FOTONAPONSKI SUSTAVI

fotosustavi

fotonaponski moduli

spojna kutija sa zaštitnom opremom

kablovi istosmjernog razvoda

glavna sklopka za odvajanje

izmjenjivač dc/ac

kablovi izmjeničnog razvoda

brojila predane i preuzete električne energije